transformation of spaces - real / virtual / conceptual
Jerusalem | Felsendom. 2015

Jerusalem | Felsendom. 2015

Kathedrale von Saint-Denis. 2016

Kathedrale von Saint-Denis. 2016

Krakau, Marienkirche. 2014

Krakau, Marienkirche. 2014

Kölner Dom. 2015

Kölner Dom. 2015

Notre-Dame von Senlis. 2016

Notre-Dame von Senlis. 2016

Notre-Dame von Amiens. 2016

Notre-Dame von Amiens. 2016

Saint Pierre von Beauvais. 2016

Saint Pierre von Beauvais. 2016

Barcelona, Basilika Sagrada Familia. 2012

Barcelona, Basilika Sagrada Familia. 2012

Barcelona, Basilika Sagrada Familia. 2012

Barcelona, Basilika Sagrada Familia. 2012

@